lavFODMAP elimineringsfasen

Først vil jeg bare presisere at lav FODMAP dietten er en elimineringsdiett. Formålet med dietten er å finne ut hva du tåler, hva du tåler litt av og hva du overhodet ikke tåler. Man skal altså ende opp med sitt eget, personlige FODMAP-reduserte kosthold. I tillegg er det viktig å huske på at vi er forskjellige, din «ja-liste» trenger ikke å være den samme som en annens, selv om mange av matvarene vil være like. Men først starter man altså med lavFODMAP elimineringsfasen.

Startfasen/Eliminering:

I denne fasen skal du spise bare «trygge» matvarer, eller matvarer som er lav på FODMAP, i 2-6 uker. Dette er en nødvendighet for å få magen helt bra før du begynner å gjeninnføre en og en matvare. Det anbefales å være streng i denne fasen, samtidig er det viktig å ikke bli helt hysterisk. For å finne ut hvilke matvarer som er lavFODMAP kan du bruke Monash sin mobile applikasjon.  Du kan også gå inn på fanen lavFODMAP-matvareliste her i bloggen. Jg har brukt Monash University sine lister, men har valgt å legge alle matvarer som er helt lavFODMAP i en grønn liste. Matvarer som har en eksplisitt begrensing når man går inn på selve matvaren i en gul liste. Og matvarer som er høy FODMAP i en rød liste.

Matvarer som er i den grønne listen kan du spise tilnærmet ubegrenset av i elimineringsfasen. Matvarene i den gule listen kan du spise av inntil mengdebegrensningen, mens matvarene i den røde listen bør du unngå helt. Les gjerne også innlegget om hvordan jeg har valgt å forstå Monash University sin app.

Hvorfor skal man være streng i lavFODMAP elimineringsfasen?

Det er vikitg å være streng i denne perioden slik at du kan bli så godt som symptomfri. Hvis du ikke er streng er det ikke sikkert du blir symptomfri og du vil få problemer med å identifisere hvilke matvarer du reagerer på ved gjeninnføringen. Les et mer inngående innlegg om hvorfor man bør være streng i elimineringsfasen her: lavFODMAP – reduskjon eller streng eliminasjon?