App’en er laget av Monash University, som er dem som har forsket mest og lengst på lav FODMAP. Appen gir deg en innføring i lav FODMAP, samt litt oppskrifter og ikke minst, en matvaretabell som idikerer om matvaren er høy eller lav på FODMAP.

FODMAP app fra Monash University kan hentes ned her.