Denne listen over matvarer som er lav FODMAP er laget på bakgrunn av (og med tillatelse fra) Haukeland Universitetssykehus og Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage- og tarmsykdommer sin side.

NKFM sin lavFODMAP-brosjyre

FODMAP-innhold i matvarer blir stadig testet av Monash University og jeg anbefaler alltid at man kjøper Monash University sin low FODMAP -applikasjon for en komplett og oppdatert liste.

 

Lagre

Lagre

Lagre