LavFODMAP-dietten og endometriose har vært diskutert i noen forum der jeg har vært med.

For ikke så lenge siden skrev jeg en bloggpost der jeg argumenterte hvorfor jeg ikke tror at lavFODMAP-dietten er den nye universaldietten. Jeg skrev også at om det skulle dukke opp noe informasjon som belyste temaet ville jeg selvfølgelig skrive om dette. I dag postet forskerteamet for dietten, ved Monash University, en bloggpost som tar for seg lavFODMAP-dietten  og endometriose.

I korte trekk forklares det hva endometriose er (vev av samme type som slimhinnen i livmoren (endometrium) finnes utenfor livmoren (kilde: Norsk Helseinformatikk) og forekommer derfor kun hos kvinner) og at mange med endometriose også har symptomer som ligner på IBS. De har gjort en studie på om disse kvinnene vil få en bedring i symptomene om de følger en lavFODMAP-diett.

However, since symptoms of Endometriosis may also include IBS-like symptoms, the low FODMAP diet is being investigated as a possible dietary therapy for symptom relief and as an adjunct to current therapeutic practices.

Er dette en kontraindikasjon på at dietten kanskje kan være en ny universaldiett? Slik jeg leser dette kan jeg ikke se at det står noe annet her enn det jeg har skrevet tidligere, nemlig at dem med andre sykdommer (her: endometriose) som i tillegg har IBS/IBS-symptomer/fordøyelsesplager også kan ha nytte av å følge lavFODMAP-dietten, men da sammen med annen behandling for grunnsykdommen. Jeg kan aldri tenke meg at dem med endometriose som ikke har IBS-symptomer vil få noe hjelp av å følge lavFODMAP-dietten f.eks. i forbindelse med lange blødningsperioder, at det ekstra vevet vil forsvinne, barnløshet osv… Også her er det IBS-symptomene som står i sentrum og som vil bedres, ikke selve endometriosen. Dette er dog mine tanker omkring dette og jeg er veldig spent på å se resultatetene av undersøkelsen når disse foreligger. Jeg vil selvfølgelig komme med mer informasjon da!

Mitt råd er derfor fortsatt:

  • Har du IBS/symptomer på IBS, uavhegig av hvilken annen diagnose du måtte ha, ville jeg  testet ut lavFODMAP-dietten (da etter at du har vært hos lege og utelukket andre sykdommer).
  • Har du andre sykdommer og ingen symptomer på fordøyelsesplager ville jeg ha brukt energien min på noe helt annet enn lavFODMAP-dietten.

Til slutt: For meg er det ikke viktig å ha «rett eller galt», men å formidle fakta. Skulle det vise seg at lavFODMAP-dietten kan kurere andre sykdommer enn å lindre IBS/IBS-symptomer/fordøyelsesplager er jeg den første til å «heise flagget» og rope hurra, for det ville være jo være helt fantastisk!

NB! Jeg har selv endometriose og har, dessverre, ikke merket noe bedring av symtpomene fra denne, annet enn IBS-symptomene.